Een veilige, kleinschalige woonomgeving 

voor ouderen met dementie

NIEUWS

De BeleefTV is een feit!

Ten tijde van de Coronapandemie is de Lindelaer gestart met een crowdfunding voor de BeleefTV.

Het meer aan huis gebonden zijn maakte dat wij het aanbod aan activiteiten binnenskamers meer wilden uitbreiden.

En jawel… Wij hebben, mede dankzij alle donateurs, het beoogde bedrag van 10.000 euro verzameld!

Namens alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers willen wij iedereen ontzettend bedanken.

Dit geeft veel van onze bewoners dagelijks een geluksmoment!