PERSOONLIJK BEHOEFTEPATROON

De Lindelaer biedt zorg in een vertrouwde en veilige woonomgeving

Ouderen zijn kwetsbaar. Vanwege de toename van allerlei beperkingen verandert hun wereld. Het liefst zouden zij, maar ook de directe naasten, de oude vertrouwde levenswijze voortzetten in de eigen woonomgeving. Voor hen is verhuizen naar een andere woonomgeving een extra belasting waar zij meestal niet zelf voor kiezen. Het welzijn van de bewoners en het leveren van goede zorg staan in de Lindelaer voorop.

Persoonlijk behoeftepatroon

Mede als gevolg van de vergrijzing is er een enorme toename van ouderen die ondersteuning nodig hebben. Diverse ontwikkelingen in de zorg laten zien dat het samenbrengen van ouderen in kleinere groepen een positieve bijdrage levert aan de zingeving van het leven. Bij de Lindelaer wordt ervan uitgegaan dat iedereen uniek is en zelf de behoefte aan de te verstrekken zorg en dienstverlening aangeeft. Dit gebeurt op basis van een persoonlijk behoeftepatroon dat met de tijd verandert. 

Vorige slide
Volgende slide

Thuisgevoel

Kwetsbare ouderen kunnen, om welke reden dan ook, steeds meer de regie over het eigen leven verliezen en daardoor niet meer alleen kunnen of willen zijn. Wij streven ernaar, door persoonlijke verzorging en begeleiding in een vertrouwde en veilige woonomgeving, een thuisgevoel te creëren. De diverse activiteiten en werkzaamheden binnen de Lindelaer zijn op elkaar afgestemd zodat er een samenhang in de zorgverlening en de begeleiding ontstaat, ook bij achteruitgang.