Een veilige, kleinschalige woonomgeving 

voor ouderen met dementie

NIEUWS