De dagelijkse zorg

Onze medewerkers ondersteunen de bewoners bij de welzijns- en persoonlijke wensen. Het streven is om de bewoners zolang en zoveel mogelijk zelf te laten doen. 

De afspraken over de te leveren dagelijkse zorg komen tot stand op basis van de door het CIZ afgegeven indicatie. Hierover worden afspraken gemaakt die vastgelegd worden in het zorgleefplan.

Lsite64