MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS

Kleinschalige zorg draait om het welbevinden van de bewoner. 

Een individuele benadering is daarvoor het beste. 

De medewerkers van de Lindelaer geven de bewoner individuele begeleiding en ondersteuning. Zij verdiepen zich in het levensverhaal van de bewoner en diens belevingswereld en laten zich leiden door persoonlijke gewoonten en wensen.

Medewerkers zijn te gast in het huis van de bewoners. Zij bepalen niet wat de bewoners moeten doen. Het is precies omgekeerd: zij hebben gevoel voor wat er in de bewoner omgaat en leven met de bewoner mee. Medewerkers zijn allround en getraind in de individuele begeleiding van de bewoners. Zij weten hoe zij veiligheid, geborgenheid en zekerheid kunnen bieden.

Kleinschalig wonen vraagt van medewerkers een heroriëntatie op bestaande regels en routines, een zelfstandige werk- en denkwijze, een andere attitude en een ander dagritme. In de kleinschalige woonomgeving zullen zij zelfstandiger te werk gaan. Werken in de Lindelaer? Kijk bij onze vacatures!

Grote rol voor vrijwilligers

Ook vrijwilligers vervullen  een grote rol binnen de Lindelaer. U kunt hierbij denken aan ondersteunende taken bij groepsactiviteiten en uitstapjes, het verzorgen van de koffie en de thee, maar ook individuele activiteiten als het voorlezen van de krant of het doen van een spelletje. Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij zich kunnen verplaatsen in de wereld van de bewoners, beschikken over een groot inlevingsvermogen en veel geduld hebben. Aan de slag als vrijwilliger in de Lindelaer? Kijk bij onze vacatures!